Allt du behöver veta om https
Allt du behöver veta om https

Allt du behöver veta om https

Funderar du på vad HTTPS egentligen är och varför det är så viktigt på webben idag? I denna artikel kommer vi att utforska allt du behöver veta om HTTPS och svara på frågan: Vad är HTTPS? Läs vidare för att få en översikt över dess betydelse och funktioner.

Vad är HTTPS?

HTTPS, Hyper Text Transfer Protocol Secure, är en krypterad version av HTTP. Det är språket som används för att skicka data mellan din webbläsare och webbplatsen du besöker.

För att vara mer teknisk, det är en protokoll för överföring av hypertext över säkra anslutningar.

Historien bakom HTTPS

HTTPS introducerades först 1994 av Netscape Communications för att säkra deras webbläsare, Netscape Navigator. Ursprungligen designades det för att säkra betalningar som utfördes över Internet.

Efterhand som Internets användning växte, började fler och fler webbplatser övergå till HTTPS för att skydda användarnas identitet och säkerställa integritet.

Fördelar med att använda HTTPS

Användningen av HTTPS innebär flera fördelar. Först och främst ger det ökad säkerhet genom kryptering, vilket skyddar användarens information från att bli avlyssnad av utomstående.

Det garanterar också integritet genom att verifiera att användaren kommunicerar med den riktiga webbplatsen och inte en imitation, vilket hjälper till att bekämpa phishing-försök.

Hur fungerar HTTPS?

HTTPS, vilket står för Hypertext Transfer Protocol Secure, används för säkert utbyte av data över internet. Det fungerar genom att kryptera data som överförs mellan användarens webbläsare och webbservern.

Processen börjar med en ”handskakning”, där webbservern presenterar ett SSL-certifikat. Webbläsaren kontrollerar certifikatets giltighet innan den skickar en krypteringsnyckel till servern.

SSL-certifikat och dess betydelse

SSL, som står för Secure Socket Layer, är en krypteringsprotokoll som ger säker kommunikation över nätverk. SSL-certifikat fungerar som ett pass eller ett identitetskort för en webbplats.

Det bekräftar att webbplatsen ägs av den organisation som den säger att den gör. Detta bygger förtroende hos användarna och skyddar dem mot eventuell bedrägeri.

Säkerhetsaspekter av HTTPS

HTTPS skyddar användarnas känsliga information, som lösenord och kreditkortsuppgifter, från att bli stulna av hackare. Detta sker genom att kryptera kommunikationen mellan deras webbläsare och webbservern.

Om en hacker skulle lyckas avlyssna kommunikationen, skulle de bara få åtkomst till meningslösa tecken istället för användarens faktiska data. Säkerheten hos HTTPS gör det till en central komponent i e-handel och dataskydd.

HTTPS vs HTTP: Skillnader och likheter

HTTP och HTTPS skiljer sig åt i hur de hanterar dataöverföring på webben. Båda protokollen används för att överföra data mellan webbservern och klienten, men HTTPS lägger till ett extra lager av säkerhet.

I grunden är HTTP och HTTPS mycket lika; båda är protokoll för kommunikation på webben. Den huvudsakliga skillnaden ligger i säkerheten.

Implementering av HTTPS på webbplatser

För att implementera HTTPS på din webbplats behöver du först ett SSL-certifikat. Detta certifikat bevisar att din webbplats är säker och att alla data som överförs är krypterad.

När ett SSL-certifikat är på plats måste du konfigurera din webbserver att använda HTTPS istället för HTTP. Detta kan göras på flera olika sätt, beroende på den webbserver du använder.

SEO-fördelar med HTTPS

Att använda HTTPS kan också ha fördelar för din sökmotoroptimering (SEO). Google har bland annat meddelat att de prioriterar webbplatser som använder HTTPS i deras sökresultat.

Detta beror på att Google vill ge sina användare en säker onlineupplevelse. Genom att använda HTTPS visar du att du tar dina besökares säkerhet på allvar.

Vanliga frågor om HTTPS

En av de vanligaste frågorna om HTTPS är ”Varför är det så viktigt?” Kort sagt, HTTPS hjälper till att skydda integriteten för dataöverföring. Det förhindrar att obehöriga får tillgång till känslig information.

En annan vanlig fråga är ”Varför ser jag ibland en varning när jag besöker en HTTPS-webbplats?” Detta kan bero på att webbplatsen använder ett SSL-certifikat som antingen har löpt ut eller inte är helt betrodd.

Att välja rätt SSL-certifikat

När det gäller att välja rätt SSL-certifikat finns det några viktiga faktorer att tänka på. För det första ska du överväga certifikatets betroddhetsnivå.

Vissa SSL-certifikat erbjuder endast grundläggande kryptering, medan andra erbjuder omfattande valideringsnivåer. Avgör vilken typ av skydd din webbplats behöver innan du gör din slutgiltiga beslut.

HTTPS och e-handel: Viktiga överväganden

För e-handelswebbplatser är användning av HTTPS inte bara ett bra val, utan det är absolut nödvändigt för att skydda kundernas känsliga information, som kreditkortsuppgifter. Detta är ett måste för att upprätthålla kundens förtroende.

Beyond detta, implementering av HTTPS på e-handelswebbplatser kan hjälpa till att förbättra webbplatsens sökmotorranking, eftersom sökmotorer som Google prioriterar webbplatser som använder säkra anslutningar.

Statistik och trender kring användningen av HTTPS

Enligt de senaste siffrorna använder numera över 85% av alla webbplatser HTTPS som standard. Detta visar en kraftig ökning jämfört med de tidigare åren.

Denna trend förväntas fortsätta att öka eftersom fler och fler företag förstår betydelsen av en säker anslutning för sina besökare.

HTTPS för mobila enheter och appar

HTTPS är lika viktigt för mobila enheter och appar som det är för stationära webbläsare.

Google och Apple kräver nu att alla appar på deras plattformar ska använda HTTPS för att skydda användarinformation. Dessutom används HTTPS för att kryptera datatrafik på wifi-nätverk, vilket skyddar mot potentiella angripares intrång.

Konsekvenser av att inte använda HTTPS

Att inte använda HTTPS kan få allvarliga konsekvenser för din webbplats och för dina användare.

Först och främst kan webbläsare visa varningar till besökare om att din webbplats kan vara osäker. Detta kan skrämma iväg potentiella kunder och minska trafiken till din webbplats.

Även mer allvarligt kan data som skickas via en oskyddad HTTP-anslutning enkelt avlyssnas eller manipuleras. Detta kan leda till att känslig information som lösenord eller kreditkortsuppgifter stjäls.