Lager av aluminium i Sundsvall (Kubal)

Aluminiumlegeringen 6061, känd under det enhetliga nummeringssystemet (UNS) som A96061, är en legering som har härdats genom utfällning, innehållande magnesium och kisel som de huvudsakliga legeringselementen. Ursprungligen kallad ”Alloy 61S”, utvecklades den 1935 och har sedan dess blivit en av de mest använda aluminiumlegeringarna för generellt bruk tack vare sina goda mekaniska egenskaper, utmärkta svetsbarhet och popularitet inom extrudering, där den endast överträffas av 6063.

Legeringen finns tillgänglig i olika förbehandlade grader som 6061-O (glödgad), samt i härdade grader som 6061-T6 (lösningsbehandlad och artificiellt åldrad) och 6061-T651 (lösningsbehandlad, spänningsfri och artificiellt åldrad), vilket gör den anpassningsbar för ett brett spektrum av tillämpningar.

Kemisk sammansättning av aluminiumlegering 6061 är varierad inom specifika intervaller för att uppnå önskade egenskaper. Aluminium utgör basen med en andel på mellan 95,85% till 98,56% av vikten. Magnesiuminnehållet varierar mellan 0,80% till 1,20%, och kiselinnehållet ligger mellan 0,40% och 0,80%. Andra element som järn, koppar, krom, zink, titan och mangan finns också i mindre mängder för att finjustera legeringens egenskaper.

De mekaniska egenskaperna hos 6061 varierar stort beroende på materialets härdning eller värmebehandling. Till exempel har 6061-O en maximal draghållfasthet som inte överstiger 150 MPa och en sträckgräns på högst 83 MPa till 110 MPa, medan 6061-T6, som genomgått maximal utfällningshärdning, har en draghållfasthet på minst 290 MPa och en sträckgräns på minst 240 MPa.

Mikrostrukturen i 6061 och dess styrka påverkas i hög grad av storleken och fördelningen av Mg2Si-utfällningar samt kornstorlek, som kan variera ordentligt beroende på stress och värmebehandling. Detta gör legeringen lämplig för en mängd olika industriella tillämpningar, från flygplansstrukturer och yachtbyggnation till cykelramar och delar till radiostyrda modellflygplan. Dessutom används 6061-T6 ofta i konstruktion av aluminiumdäck och gangbroar samt i vissa delar av högvakuumkammare.

En av de mest uppskattade egenskaperna hos 6061 är dess svetsbarhet, speciellt med metoder som TIG (tungsten inert gas) eller MIG (metal inert gas). Efter svetsning kan materialets egenskaper i närheten av svetsfogen motsvara de för 6061-T4, vilket innebär en förlust av styrka på omkring 40%. Genom ytterligare värmehandling kan dock nästan full styrka återställas.

I tillverkningsprocesser används 6061-aluminium främst för extrudering, där långa objekt med konstant tvärsnittsform produceras. För kall- och varmstansning erbjuder 6061-T4 begränsad formbarhet vid kalltillstånd, medan varmstansningsprocesser kan användas för djupa dragningar och komplexa former.

6061 lämpar sig även väl för smide, där legeringen kan formas till olika produkter som stänger, ringar, block och speciella former, vilket ytterligare breddar dess användningsområden inom både industriella och kommersiella applikationer.

Var kan man köpa 6061 T6 Aluminium i Sverige?

Relaterat inlägg